תקנון שימוש באתר – Traeger Grills

ברוך/כה הבא/ה לאתר של טרייגר ישראל (להלן: "האתר")., מחלקה של חברת אל הארץ בע"מ (להלן: "החברה" ו"מפעילי האתר"). באתר ישנה גם אפשרות לבצע רכישות בחנות המקוונת (להלן: "החנות"). כל אדם המשתמש באתר בין רק כגולש ובין ביצע פעולת רכישה בחנות (להלן: "משתמש" ו "לקוח")

1. כללי:

1.1. הקניה באמצעות האתר בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן ההזמנה שתבוצע בקופת החנות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. באם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש בזאת שלא לעשות בה רכישה.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר/ים המוצעים למכירה.
1.4. רשאים לרכוש בחנות כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות עימה יש לחברה הסכמי סליקה.
1.5. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
1.6. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
1.7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
1.8. למען הסר ספק, החברה רשאית להתקשר עם חברות סליקת האשראי כפי רצונה, ואינה מתחייבת לקבל כל כרטיס אשראי.
1.9. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוענק ללקוחות והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. אולם, למרות המאמץ העצום המושקע באתר וכל הפריטים אשר מופיעים בו עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה בהן. הגולש באתר מסכים במפורש כי הגלישה, הרכישה או ההסתמכות על המידע הכלול בו הנם על אחריותו בלבד, והובהר שישנה אפשרות להגיע ולראות את כלל המוצרים בתצוגת החברה הנמצאת בכתובת: רחוב יד חרוצים 6 נתניה.
1.10. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
1.11. בכל מקרה מובהר מעבר לכל ספק שהחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל הפסד, נזק ישיר, נזק עקיף או כל הוצאה אחרת שקרו או עלולים לקרות בשל בגין או בקשר עם השימוש באתר זה, לרבות עקב תקלות או הפסקת פעילות באתר.
1.12. האתר משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מכשירי טרייגר וציוד נלווה של חברת טרייגר האמריקנית.
1.13. תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של הלקוח באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.14. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
1.15. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הרכישה בחנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך הרכישה.
1.16. ימים כפי שאלה מצוינים בתקנון ובעמודי המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
1.17. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.18. החברה המפעילה את האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.19. החברה תהא רשאית מפעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו', המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים של החברה. החברה לא תעביר מידע אישי לרבות כתובת דוא"ל לשום גורם שלישי.
1.20. מבצעים: כל המבצעים הינם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית על ידי מפעילי האתר בכל עת.

2. הזמנה ומשלוח מוצרים – טרייגר גריל

2.1. האתר מאפשר לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר , בדרך נוחה, קלה ומהירה.
2.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר המוצע ע"פ המחירון בישראל, ואת מחיר המכירה באתר (להלן: "דף המכירה")
2.3. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, ובתוספת עלות המשלוח. המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. על המבקש לבצע רכישה באתר למסור את פרטיו לרבות שם מלא ומספר זהות, כתובת דואר וכתובת דוא"ל,מספר טלפון אישי וכן פרטי כרטיס האשראי. ניתן גם לבצע רכישה טלפונית אם המשתמש מעדיף כך בשעות פעילות משרדי החברה. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה.
2.4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , תראה החברה את העסקה כמבוטלת .
2.5. החברה תוביל את המוצר לכתובת המצויינת בהזמנה עד ל-7 ימי עסקים מרגע קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי.
2.6. יש לציין שההובלה תהיה עד היכן שניתן להגיע עם עגלה ללא מדרגות או כל חסם אחר. לקבלת משלוח הכרוך בסבלות במדרגות וכו' – נא לפנות למשרדי החנות לבירור מחירים וזמני אספקה.
2.7. ידוע למשתמש שהחברה לעיתים משתמשת בשירותי חברות שילוח ודואר ע"מ לספק את המוצרים. החברה לא תהיה אחראית לאיחורים באספקה שמקורם בחברת השליחות וכל גורם אחר שאינה נתונה לשליטת החברה.
2.8. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל שרות לקוחות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיעים באתר.

3. ביטול ההזמנה – טרייגר גריל

3.1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל ו/או לשנות את ההצעה במהלך המכירה .
3.2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
3.3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום ביצוע העסקה, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר רשום לכתובת החברה ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה .אין לראות בשליחת מייל ללא אישור קבלה או הודעה במערכת קולית – ביטול חד צדדי שנתקבל.
3.4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
4.1 . במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הקונה, יזוכה הקונה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שעמד בתנאים המוזכרים להלן בסעיף 5.
4.2 ככלל זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה הקניה.
4.3 הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה תוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר בחזרה במחסני החברה, או בתוך 14 יום מיום ביטול העסקה במקרה בו לא נשלח המוצר לקונה.
3.5. אם סופק המוצר לקונה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, ברחוב יד חרוצים 6 נתניה בתיאום מראש עם המשרד – על הלקוח לא יאוחר מ-14 יום לאחר ביטול העסקה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית הסגורה ושאינה פגומה , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, בלא שנעשה בו כל שימוש. החברה לא תשא בעלויות המשלוח אליה חזרה, העלויות הנ"ל חלות על הלקוח.
3.6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
3.7. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות המפורטות בסעיף לעיל לא יזכה את הקונה בהחזר כספי.
3.8. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.9. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
3.10. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3.11. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
3.12. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
3.13. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאי החברה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון . החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

4. אבטחת מידע ופרטיות בחנות – Traeger Grills

4.1. החנות נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח כמקובל.
4.2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה והעברת אינפורמציה בעתיד ללקוח.
4.3. החנות מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי/חברת השילוח) ללא אישורם.

5. אחריות – Traeger Grills

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישת מוצר באמצעות האתר או כל פעולה אחרת המתבצעת על סמך מידע המצוי באתר , תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב או בדואר האלקטרוני למבצע הפעולה.

6. אחריות על מוצרים – טרייגר גריל

6.1. האחריות למוצרים הינה האחריות המקורית של היצרן בארה"ב, ולרוכש המקורי בלבד. בכפוף לרישום בטופס האחריות שבאתר, מכשירי הגרילים ומעשנות של טרייגר נהנים מאחריות מלאה של 3 שנים הן על הרכיבים החשמליים והן על הגוף הטרייגר והצבע החיצוני, למעט מד חום לבשר. ייתכן ולמוצרים מסוימים תהיה אחריות ארוכה יותר, יש לעיין במדריך למשתמש המוצמד לגריל שרכשתם. יצויין שיש להפעיל ולתחזק את הטרייגר ע"פ ההוראות על מנת לשמור על האחריות. אי שמירה על ניקיון חלקי ניקוז השומנים עשוייה לגרום להתלקחות ולפגיעה במכשיר!
6.2. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
6.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף פריט פגום בפריט תקין זהה או לחילופין להשיב את כספו של הקונה, או בתאום עם הקונה להחליף בפריט אחר בעל ערך זהה.

7. זכויות יוצרים וקניין רוחני – Traeger Grills

7.1. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת אל הארץ בע"מ ו/או חברת טרייגר ארה"ב.
7.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם חברת אל הארץ בע"מ.

8. אמינות – Traeger Grills

8.1. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
8.2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר וכן של כל תקשורת הדואר האלקטרוני

דין ושיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

אנחנו בטרייגר גריל ישראל כאן בשבילכם, יודעים שיכולתם לגלוש אצל אחרים ומעריכים שבחרתם לגלוש אצלנו, ומקווים שתהינו מחוויית גלישה בטוחה ונעימה!